An Nuacht ar fad ó Oide

 • NUACHT

  February 2024

  Sraith Ceardlann ETI(E)M

 • NUACHT

  February 2024

  Coimisiún na Scrúduithe Stáit ag earcú do Bhainisteoirí Scrúduithe agus Measúnaithe

 • NUACHT

  February 2024

  Tionól Teagaisc Oide 2023/24

 • NUACHT

  January 2024

  Comhdháil Náisiúnta Líonra Gairmiúil Mhúinteoirí na hIdirbhliana 2024

 • NUACHT

  January 2024

  Foghlaim Dhigiteach a Threorú

 • NUACHT

  January 2024

  Léiriú Spéise: Athbhreithniú SS ar Tíreolaíocht, Stair, Eacanamaíocht Bhaile, Matamaitic & Ceol

 • NUACHT

  January 2024

  Caidrimh agus comhoibriú Idirghníomhaireachta ar Thionscadal na Scoileanna Beaga

 • NUACHT

  January 2024

  Seimineár Bunscoile OCG

 • NUACHT

  January 2024

  Scéim Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 2023

 • NUACHT

  December 2023

  Teicneolaíocht san Oideachas: Nuachtlitir


An nuacht is déanaí ó X

@oide_Ireland

Back to Top