Fáilte chuig an Rannán Ceannaireachta. Tá an rannán seo tiomanta do thacaíocht a thabhairt do gach ceannaire scoile lena n-áirítear múinteoirí, ceannairí láir agus sinsearacha i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna araon.

Aimsigh tuilleadh eolais

Cuireann an rannán seo tacaíocht agus eolas ar fáil do gach ceannaire scoile i réimsí amhail Meantóireacht, Cóitseáil, Taighde, Tacaíocht Scoile agus Cláir Cheannaireachta.

Tá cur síos anseo ar chláir ionduchtúcháin do phríomhoidí nuacheaptha (Misneach), leas-phríomhoidí (Tánaiste), clár forbartha d’fhoirne ceannaireachta scoile (Forbairt) agus cláir do cheannairí láir (Comhar agus PDSL). Is féidir le soláthraithe na foghlama gairmiúla don cheannaireacht féachaint ar fhaisnéis ar phróiseas Formhuinithe Oide freisin

– Rannán na Ceannaireachta –

 • Bunscoil

  Ag teacht go luath
 • Iar-bhunscoil

  Ag teacht go luath
 • Próiseas Formhuinithe

  Ag teacht go luath
 • Dioplóma Iarchéime

  Ag teacht go luath
Back to Top