Ábhar foghlama ghairmiúla

Is féidir teacht ar ábhar foghlama ghairmiúla agus ar na tacaí ábhartha a cuireadh ar fáil sna ceardlanna EFG a soláthraíodh sa rannóg seo.

Ceardlann EFG T1 2023/2024

Seisiún 1

Sa seisiún seo, táimid ag foghlaim conas tréithe i bhfoghlaimeoirí eiseamláireacha a aithint agus a fhorbairt.

Thinglink T1

Seisiún 2

Sa seisiún seo, táimid ag foghlaim conas leas a bhaint as an léitheoireacht chun scileanna litearthachta na scoláirí a fhorbairt.

Seisiún 3

Sa seisiún seo, táimid ag foghlaim conas an t-idirghníomhú cainte a chur chun cinn sa seomra ranga.

Back to Top