Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin atá tiomanta do chur chun cinn agus do thacaíocht a chur ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.

Aimsigh tuilleadh eolais

Tugann an rannán seo tacaíocht do Ghaelscoileanna, do Ghaelcholáistí, do Scoileanna Gaeltachta, do scoileanna ina bhfuil Aonad nó Sruth Gaeilge iontu agus do scoileanna atá ag tabhairt faoin tionscadal píolótach FCÁT.

Sa rannán seo gheobhaidh tú naisc freisin chuig tacaíochtaí trí mheán na Gaeilge don scoil uile don bhunscoil agus don iar-bhunscoil, chomh maith le doiciméid oifigiúla a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge. Gheobhaidh tú eolas ar imeachtaí foghlama gairmiúla don earnáil seo agus beidh tú in ann clárú dár liostaí seachadta éagsúla.

Tá súil againn go mbeidh na tacaíochtaí seo ina gcabhair duit agus táimid ag súil le bheith ag obair leat amach anseo.

– Rannán an Oideachais trí mheán na Gaeilge –

  • Bunscoil

    Aimsigh tuilleadh eolais
  • Iar-bhunscoil

    Aimsigh tuilleadh eolais
  • FCÁT

    Aimsigh tuilleadh eolais

Cláraigh chun nuacht agus
nuashonruithe a fháil

Cláraigh anseo

Back to Top