Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin ina dtugtar saintacaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna iar-bhunleibhéil.

Aimsigh tuilleadh eolais

Sa rannán seo, cuirtear tacaíocht ar fáil, ábhair foghlama gairmiúla agus eolas ar ábhair iar-bhunscoile, tacaíocht chláir (lena n-áirítear an tSraith Shóisearach, an Idirbhliain, an tSraith Shinsearach, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta) agus tacaíochtaí do réimsí amhail Oideachas Ionchuimsitheach, pleanáil DEIS, pleanáil Churaclaim don Fholláine agus Cruthaitheacht san Oideachas.

Gheobhaidh tú eolas ar Imeachtaí foghlama gairmiúla sna réimsí seo agus beidh tú in ann clárú dár liostaí seachadta éagsúla. Gheobhaidh tú naisc freisin chuig doiciméid oifigiúla a bhaineann le hoideachas iar-bhunscoile in Éirinn, ar nós sonraíochtaí ábhair, treoirlínte measúnaithe, agus ciorcláin na Roinne Oideachais a foilsíodh le gairid.

Tá súil againn go mbeidh na tacaíochtaí seo ina gcabhair duit agus táimid ag súil le bheith ag obair leat amach anseo.

– Rannán na hIar-bhunscoile: Láthair ábhair –

 • Gnó

  Ag teacht go luath
 • Léann Clasaiceach

  Ag teacht go luath
 • Cruthaitheacht

  Ag teacht go luath
 • Béarla

  Ag teacht go luath
 • Gaeilge

  Ag teacht go luath
 • Tíreolaíocht

  Ag teacht go luath
 • Gairmthreoir

  Ag teacht go luath
 • Stair

  Ag teacht go luath
 • Eacnamaíocht Bhaile

  Ag teacht go luath
 • Oideachas Ionchuimsitheach

  Ag teacht go luath
 • Matamaitic

  Ag teacht go luath
 • Nuatheangacha Iasachta

  Ag teacht go luath
 • Ceol

  Ag teacht go luath
 • Corpoideachas

  Ag teacht go luath
 • An Pholaitíocht agus an tSochaí

  Ag teacht go luath
 • Tacaíocht Chláir

  Ag teacht go luath
 • Oideachas Reiligiúnach

  Ag teacht go luath
 • Eolaíocht

  Ag teacht go luath
 • Gearrchúrsaí

  Ag teacht go luath
 • ETIM

  Ag teacht go luath
 • Ábhair na Teicneolaíochta

  Ag teacht go luath
 • Amharc-Ealaín / Ealaíon

  Ag teacht go luath
 • Folláine

  Ag teacht go luath
Back to Top