Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin atá tiomanta do shainthacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do scoileanna iar-bhunleibhéil.

Aimsigh tuilleadh eolais

Sa rannán seo, cuirtear tacaíocht ar fáil, ábhair foghlama ghairmiúla agus eolas ar ábhair iar-bhunscoile, tacaíocht do chláir (lena n-áirítear an tSraith Shóisearach, an Idirbhliain, an tSraith Shinsearach, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta) agus tacaíochtaí do réimsí amhail Oideachas Ionchuimsitheach, pleanáil DEIS, pleanáil Churaclaim don Fholláine agus Cruthaitheacht san Oideachas.
 

Gheobhaidh tú eolas ar imeachtaí foghlama gairmiúla sna réimsí seo agus beidh tú in ann clárú dár liostaí seachadta éagsúla. Gheobhaidh tú naisc freisin chuig doiciméid oifigiúla a bhaineann le hoideachas iar-bhunscoile in Éirinn, ar nós sonraíochtaí ábhair, treoirlínte measúnaithe, agus ciorcláin na Roinne Oideachais a foilsíodh le gairid.

Tá súil againn go mbeidh na tacaíochtaí seo ina gcabhair duit agus táimid ag súil le bheith ag obair leat amach anseo.

– Rannán na nÁbhar Iar-bhunleibhéil –

 • Gnó

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Léann Clasaiceach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Tíreolaíocht

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Stair

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Eacnamaíocht Bhaile

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Oideachas Ionchuimsitheach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Matamaitic

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Nuatheangacha Iasachta

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Ceol

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Corpoideachas

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • An Pholaitíocht agus an tSochaí

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Tacaíocht do Chláir

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Oideachas Reiligiúnach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Eolaíocht

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • ETIM

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Treoirchomhairliú

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Gaeilge

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Ábhair Teicneolaíochta

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Amharc-Ealaín / Ealaíon

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Folláine

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top