POST-PRIMARY

Gaeilge

Fáilte chuig rannán na Gaeilge ar shuíomh gréasáin, Oide. Cuirtear eolas, ábhair foghlama ghairmiúla agus acmhainní ar fáil anseo do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí agus na Sraithe Sinsearaí.

  • Gaeilge

    Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1)

    Tuilleadh Eolais
  • Gaeilge

    Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T2)

    Tuilleadh Eolais
Back to Top