IAR-BHUNSCOIL

Folláine

Is ann d’fholláine an duine nuair a éiríonn leis/léi lán-acmhainn a bhaint amach, nuair a léiríonn sé/sí teacht aniar agus é/í ag déileáil le gnáthstruis an tsaoil, nuair a thugann sé/sí aire dá fholláine choirp, agus má mhothaíonn sé/sí go bhfuil cuspóir, ceangal agus mothú chomhuintearais aige/aici le pobal níos leithne. Staid iomlaoideach í seo ar gá í a chothú le linn saol an duine.

Sa rannán seo gheobhaidh tú tacaíocht, acmhainní foghlama gairmiúla agus eolas faoi Chosaint Leanaí, OSPS sa tSraith Shóisearach, OSPS sa tSraith Shinsearach agus Folláine

 • FOLLÁINE

  Cosaint Leanaí

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  OSSP sa tSraith Shóisearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  OSPS sa tSraith Shóisearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  OSPS sa tSraith Shóisearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  Folláine

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top