POST-PRIMARY

Treoirchomhairliú

Trí threoir, réitítear an bealach do dhaoine, roghanna oideachasúla, oiliúna, gairme, pearsanta, agus sóisialta agus a bhainistiú le linn a saoil, ionas go mbainfidh siad barr a gcumais amach ar mhaithe le sochaí níos fearr a fhorbairt.

Tagraíonn treoir i scoileanna do raon d’eispéiris foghlama, a sholáthraítear in ord forbarthach, a chabhraíonn le scoláirí scileanna féinbhainistíochta a fhorbairt, agus dá bharr sin, déanfar roghanna agus cinntí éifeachtacha faoina saol. Cuimsíonn na heispéiris sin trí réimse atá éagsúil ach nasctha le chéile, is iad sin forbairt phearsanta agus shóisialta, treoir oideachasúil, agus gairmthreoir.

 • Treoir

  Treoir Ghinearálta

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Treoir

  Treoir sa tSraith Shinsearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Treoir

  Treoir sa tSraith Shóisearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top