shutterstock 1311834080

01 / 03

Tacú leis an bhFoghlaim Ghairmiúil i measc Ceannairí Scoile agus Múinteoirí.

Tuilleadh Eolais
shutterstock 629766173

02 / 03

Foghlaim ghairmiúil ardchaighdeáin, nuálach agus fhreagrúil.

Tuilleadh Eolais
shutterstock 774201340

03 / 03

Freastal ar riachtanais oideachais gach foghlaimeora i saol a bhíonn ag athrú.

Tuilleadh Eolais

Is seirbhís tacaíochta nua é Oide do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile, arna maoiniú ag an Roinn Oideachais, a bunaíodh ó chomhtháthú ceithre sheirbhís tacaíochta a bhí ann cheana féin agus a sheolfar ar an 1 Meán Fómhair, 2023.

Seo iad Lárionad Ceannaireachta Scoile (LCS), an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM), an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

shutterstock 1280272678
shutterstock 1195671646
Back to Top