IAR-BHUNSCOIL

Corpoideachas

Tacaíonn an Corpoideachas leis an scoláire meon a fhorbairt i leith, spreagadh agus tiomantas do ghníomhaíocht choirp ar feadh an tsaoil.

Trí eispéiris bhríocha thaitneamhacha, forbraíonn an scoláire a bhféinmhuinín agus a dtuiscint ar chumais phearsanta.

Is féidir leo foghlaim faoi aclaíocht a bhaineann leis an tsláinte agus freagracht a ghlacadh as a bheith gníomhach go fisiciúil anois agus amach anseo.

Tríd is tríd, is féidir leo dearcthaí dearfacha a fhorbairt maidir le gníomhaíocht choirp agus an tábhacht a bhaineann leis i stíl mhaireachtála shláintiúil agus sásúil.

  • CORPOIDEACHAS

    Corpoideachas sa tSraith Shóisearach

    Aimsigh tuilleadh eolais
  • CORPOIDEACHAS

    Corpoideachas sa tSraith Shinsearach

    Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top