Iar-bhunscoil

Is í aidhm na Rannóige Ionduchtáin Droichead ná tacú le hionduchtú múinteoirí nuacháilithe bunscoile isteach i ngairm na múinteoireachta ar aon dul le riachtanais na Roinne Oideachais agus beartais na Comhairle Múinteoireachta ar ionduchtú agus ar chontanam an oideachais do mhúinteoirí lena n-áirítear Droichead: an Creat Comhtháite Ionduchtaithe Gairmiúil do MNCanna.

Cliceáil anseo más maith leat teagmháil a dhéanamh le ball den Fhoireann Iar-bhunscoile. 

 • Nuacht agus Uasdátuithe

  Cliceáil chun breathnú
 • Imeachtaí Droichead

  Cliceáil chun breathnú
 • Tacaíochtaí Ionduchtaithe

  Cliceáil chun breathnú
 • Measúnú ar Imeachtaí (Ag teacht go luath) 

  Cliceáil chun breathnú
Back to Top