Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin atá tiománta do thacaíocht a chur ar fáil d’ionduchtáin múinteoirí.

Aimsigh tuilleadh eolais

Tacaíonn Rannóg Ionduchtúcháin Droichead le hionduchtú Múinteoirí Nuacháilithe (MNCnna) bunscoile agus iar-bhunscoile i ngairm na múinteoireachta. Tá sé seo ag teacht le riachtanais na Roinne Oideachais agus le beartas na Comhairle Múinteoireachta maidir le hionduchtú – Droichead, An Creat Comhtháite Ionduchtúchán Gairmiúil do MNCnna (2017).

Is é príomhchuspóir phróiseas Droichead ná tacú le foghlaim ghairmiúil MNCnna le linn chéim an ionduchtaithe, agus ar an gcaoi sin an dúshraith a leagan síos d’fhás agus d’fhoghlaim ghairmiúil ina dhiaidh sin.

Cuireann an chuid seo den suíomh gréasáin faisnéis agus acmhainní ar fáil do phríomhoidí, d’fhoirne tacaíochta ghairmiúil, do MNCnna agus do phobail scoile uile chun próiseas ionduchtaithe ardchaighdeáin a chinntiú.

– Rannán Ionduchtáin Droichead –

  • Bunscoil

    Aimsigh tuilleadh eolais
  • Iar-bhunscoil

    Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top