Digital Technology

Teicneolaíocht Dhigiteach

“Scoileanna a chumasú chun foghlaimeoirí cumasacha, rannpháirtíocha, gníomhacha a fhorbairt agus tacú leo barr a gcumas a bhaint amach agus páirt a ghlacadh go hiomlán mar shaoránaigh dhomhanda i ndomhan digiteach (Straitéis Dhigiteach do Scoileanna go dtí 2027, lch. 11)

Leagtar amach sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna go dtí 2027 fís de dhaltaí mar fhoghlaimeoirí inniúla, rannpháirteacha criticiúla agus gníomhacha. Tacaíonn ár bhfoireann teicneolaíochtaí digiteacha le foghlaim ghairmiúil ceannairí scoile agus múinteoirí maidir le húsáid éifeachtach teicneolaíochtaí digiteacha don teagasc, don fhoghlaim agus don mheasúnú. Sa chuid seo dár suíomh gréasáin is féidir leat rochtain a fháil ar thacaíocht agus acmhainní chun teicneolaíochtaí digiteacha a ghiaráil go héifeachtach.

 • Nuacht agus Uasdátuithe

  Cliceáil chun breathnú
 • Príomhdhoiciméid

  Cliceáil chun breathnú
 • Seimineáir Gréasáin

  Cliceáil chun breathnú
 • Foghlaim agus Tacaíocht Ghairmiúil

  Cliceáil chun breathnú
 • Acmhainní agus Tionscnaimh

  Cliceáil chun breathnú
Back to Top