Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin atá tiomanta do shainthacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do scoileanna bunleibhéil.

Aimsigh tuilleadh eolais

Laistigh den rannán seo dár suíomh gréasáin, faightear rochtain ar fhaisnéis a bhaineann leis na réimsí ábhair seo: Teangacha Bunscoile, Litearthacht, BTB, Breith ar an Léitheoireacht, Breith ar an Matamaitic, DEIS agus Ionchuimsiú Sóisialta, ETIM, Folláine agus Corpoideachas. Gheobhaidh tú eolas anseo freisin maidir le Tionscadal Scoileanna Beaga de chuid na Roinne Oideachais.

Chun tacú leat pleanáil d’eispéiris foghlama bhríocha laistigh de do sheomra ranga, faightear ar leathanach gréasáin gach réimse ábhair sa rannán seo; · Eolas maidir le himeachtaí foghlama gairmiúla atá le teacht · Rochtain ar mhodúil foghlama ar líne · Acmhainní agus ábhair sa seomra ranga chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú · Naisc chuig príomhdhoiciméid bheartais chun tacú le pleanáil agus le foghlaim ghairmiúil

– Rannán na nÁbhar Bunleibhéil –

 • Folláine

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Teangacha agus Litearthacht

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • ETIM

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Oideachas Ionchuimsitheach

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top