Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin ina dtugtar saintacaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna bunleibhéil.

Aimsigh tuilleadh eolais

Laistigh den rannán seo den suíomh gréasáin, faightear rochtain ar fhaisnéis a bhaineann leis na réimsí ábhair seo: Teangacha Bunscoile, Litearthacht, EAL, Breith ar an Léitheoireacht, Breith ar an Matamaitic, DEIS agus Ionchuimsiú Sóisialta, ETIM, Folláine agus Corpoideachas. Gheobhaidh tú eolas anseo freisin maidir le Tionscadal Scoileanna Beaga na Roinne Oideachais.

Chun tacú leat pleanáil d’eispéiris foghlama bhríocha laistigh de do sheomra ranga, faightear ar leathanach gréasáin gach réimse ábhair sa rannán seo; · Eolas maidir le himeachtaí foghlama gairmiúla atá le teacht · Rochtain ar mhodúil foghlama ar líne · Acmhainní agus ábhair sa seomra ranga chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú · Naisc chuig príomhdhoiciméid bheartais chun tacú le pleanáil agus le foghlaim ghairmiúil

– Rannán na Bunscoile: Réimsí ábhair –

 • Folláine

  Ag teacht go luath
 • Teangacha

  Ag teacht go luath
 • Litearthacht

  Ag teacht go luath
 • ETIM

  Ag teacht go luath
 • Oideachas Ionchuimsitheach

  Ag teacht go luath
Back to Top