Fáilte chuig Rannán na Ceannaireachta. Tá an rannán seo tiomanta do thacaíocht a thabhairt do gach ceannaire scoile lena n-airítear múinteoirí, ceannairí láir agus sinsearacha ag an mbunleibhéil agus ag an iar-bhunleibhéil araon.

Aimsigh tuilleadh eolais

Cuireann an rannán seo tacaíocht agus eolas ar fáil do gach ceannaire scoile i réimsí amhail Meantóireacht, Cóitseáil, Taighde, Tacaíocht Scoile agus Cláir Cheannaireachta.

Sonraítear anseo cláir ionduchtúcháin do phríomhoidí nuacheaptha (Misneach), leas-phríomhoidí (Tánaiste), clár forbartha d’fhoirne ceannaireachta scoile (Forbairt) agus cláir do cheannairí láir (Comhar agus PDSL). Is féidir le soláthraithe foghlama gairmiúla don cheannaireacht féachaint ar fhaisnéis ar phróiseas Formhuinithe Oide freisin 

– Rannán na Ceannaireachta –

 • Bunscoil

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Iar-bhunscoil

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Próiseas Formhuinithe

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Dioplóma Iarchéime

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top