Fáilte chuig an rannán dár láithreán gréasáin atá tiomanta don teicneolaíocht a chur chun cinn agus í á comhtháthú sa teagasc agus san fhoghlaim agus dá tacaíocht sin.

Aimsigh tuilleadh eolais

Cothaíonn agus tacaíonn Teicneolaíocht san Oideachas in Oide leis an teicneolaíocht dhigiteach a neadú isteach sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú.

Tugaimid tacaíochtaí éagsúla a bhaineann leis an teicneolaíocht do mhúinteoirí agus do scoileanna. Ina measc, tacaíocht scoile don phleanáil agus don chleachtas a bhaineann leis an bhfoghlaim dhigiteach, réimse leathan de chúrsaí aghaidh ar aghaidh agus cúrsaí ar líne, ceardlanna, seiminéair, seimineáir ghréasáin agus tionscnaimh, rochtain ar fhíseáin de dhea-chleachtais.

Tugaimid treoir freisin maidir le hinfreastruchtúr, gléasanna, líonrú agus treoir theicniúil do scoileanna, treoir maidir le slándáil ar an idirlíon trí Webwise agus rochtain ar ábhar foghlama ó Scoilnet.

– Rannán na Teicneolaíochta Digití –

  • Teicneolaíocht Dhigiteach

    Ag teacht go luath
  • Teicneolaíocht Dhigiteach

    Ag teacht go luath
  • Teicneolaíocht san Oideachas

    Ag teacht go luath
Back to Top