Accessibility

Tugann Oide rochtain ar an suíomh gréasáin seo agus ceadaíonn sé a úsáid faoi réir na dtéarmaí seo a leanas: 

Tá Oide tiomanta do shuíomh gréasáin a sholáthar atá inrochtana don lucht úsáide is leithne agus is féidir, beag beann ar theicneolaíocht nó ar chumas.

Seo a leanas roinnt de na rudaí atá curtha i bhfeidhm againn chun tacú leis an inrochtaineacht:

• Suíomh gréasáin lánfhreagrach

• Faightear rochtain ar inneachar trí mhéarchlár ar bhealach inrochtana

• Ainmniú íomhánna

• Úsáidtear stíleanna ceannteidil i gceart chun struchtúr an inneachair a eagrú

• Tá córas bainistíochta inneachair curtha i bhfeidhm a thacaíonn le hinrochtaineacht

• Úsáidtear dathanna go cúramach

• Tá foirmeacha deartha le haghaidh inrochtaineachta

Má tá aon cheist agat faoi inrochtaineacht an tsuímh gréasáin, déan teagmháil linn trí ríomhphost a chur chuig info@oide.ie

Back to Top