IAR-BHUNSCOIL

Matamaitic

“Tháinig smaointe matamaiticiúla chun cinn i sochaithe agus i gcultúir thar na mílte bliain, agus tá siad ag forbairt i rith an ama. Tá teicneolaíochtaí digiteacha ag éascú an bhorrtha seo ar smaointe agus soláthraíonn siad uirlisí nua i gcomhair nuálaíocht agus fiosrú matamaiticiúil. Cé gurb eol do chách a úsáidí atá an mhatamaitic chun fadhbanna a réiteach, tá ról bunúsach aici freisin i dtaca le forbairtí cultúrtha, sóisialta, eacnamaíochta agus teicneolaíochta a chumasú agus a chothú agus a chur ar chumas daoine a bheith ina saoránaigh chriticiúla.”
(Sonraíocht Matamaitic na Sraithe Sóisearaí 2018)

 • MATAMAITIC

  Matamaitic Fheidhmeach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • MATAMAITIC

  Ríomheolaíocht

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • MATAMAITIC

  Matamaitic sa tSraith Shóisearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • MATAMAITIC

  Matamaitic sa tSraith Shinsearach

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • MATAMAITIC

  Uimhearthacht

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top