Fáilte chuig an rannán dár suíomh gréasáin atá tiomanta do chur chun cinn agus do thacaíocht a chur ar fáil do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.

Aimsigh tuilleadh eolais

Tugann an rannán seo tacaíocht do Ghaelscoileanna, do Ghaelcholáistí agus do Scoileanna Gaeltachta chomh maith le scoileanna atá ag tabhairt faoin tionscadal píolótach FCÁT agus scoileanna le hAonad nó Sruth.

Sa rannán seo gheobhaidh tú naisc freisin chuig tacaíochtaí trí mheán na Gaeilge don scoil uile don bhunscoil agus don iar-bhunscoil, chomh maith le doiciméid oifigiúla a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge. Gheobhaidh tú eolas ar imeachtaí foghlaim ghairmiúil don earnáil seo agus beidh tú in ann clárú dár liostaí seachadta éagsúla.

Tá súil againn go mbeidh na tacaíochtaí seo ina gcabhair agat agus táimid ag súil le bheith ag obair leat amach anseo.

– Rannán an Oideachais trí mheán na Gaeilge –

  • Bunscoil

    Ag teacht go luath
  • Iar-bhunscoil

    Ag teacht go luath
Back to Top