BUNSCOIL

Folláine

“Is ann d’fholláine an duine nuair a éiríonn leis/leí lán-achmhainn a bhaint amach, nuair a léiríonn sé/sí teacht anair agus é/í ag déileáil le gnáth struis an tsaoil, nuair a thugann sé/sí aire dá fholláine choirp agus má mhothaíonn sé/sí go bhfuil cuspóir, ceangail agus mothú chomhuintearas aige/aici le pobal níos leithne. Staid iomlaoideach í seo ar gá í a chothú le linn saol an duine.” ( RPFCC 2018-2025)

Fáilte chuig an rannán Folláine Bunscoile dár suíomh gréasáin. Tacaíonn ár bhfoireann Folláine le foghlaim ghairmiúil ceannairí scoile agus múinteoirí. Sa chuid seo den suíomh gréasáin, is féidir teacht ar thacaíochtaí agus acmhainní maidir le gach gné d’Fholláine – OSPS, Cosaint Leanaí, Frithbhulaíocht, Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta, Corpoideachas, Folláine, Cleachtas Aisiríoch srl.

https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/achmhainn%C3%ADasgaeilge

 • FOLLÁINE

  Cosaint Leanaí

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  Corpoideachas

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • FOLLÁINE

  Folláine san Oideachas

  Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top