Breith ar an Léitheoireacht

Is idirghabháil luathlitearthachta ceadúnaithe, scoilbhunaithe, gearrthéarmach í Reading Recovery© . Tá sé deartha do pháistí atá thart ar shé bliana d’aois, arb iad na gnóthachtálaithe litearthachta is ísle iad tar éis a gcéad bhliain scoile. Is éard atá i gceist le Reading Recovery© ná diancheachtanna duine le duine ar feadh 30 nóiméad sa lá le múinteoir Reading Recovery© atá oilte go speisialta. 

Tá an tsraith ceachtanna seo saindeartha do gach páiste, bunaithe ar bhreathnóireachtaí faoi láthair agus ar chinntí oilte múinteoirí. Is é an sprioc atá ann ná go mbeidh páistí ina léitheoirí agus ina scríobhneoirí, in ann oibriú laistigh de mheánbhanda a ranga ag leibhéil litearthachta atá oiriúnach d’aois. Cruthaíonn an múinteoir Reading Recovery deiseanna don pháiste fadhb a réiteach agus soláthraíonn sé neart tacaíochta chun cabhrú leis an bpáiste iompar straitéiseach a fhorbairt le húsáid ar théacsanna sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht araon.

 • Nuacht agus Uasdátuithe (Ag teacht go luath)

  Cliceáil chun breathnú
 • Príomhdhoiciméid

  Cliceáil chun breathnú
 • Ábhair Foghlama Gairmiúla

  Cliceáil chun breathnú
 • Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

  Cliceáil chun breathnú
 • Acmhainní

  Cliceáil chun breathnú
Back to Top