BUNSCOIL

ETIM

“Tacaíonn Oideachas Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta, agus Matamaitice (ETIM) le hacmhainn na bpáistí tuiscint a fháil ar an domhan mórthimpeall orthu agus dul i ngleic leis go hiomlán.”

An Roinn Oideachais (2023) Creatchuraclam na Bunscoile lch 18

Is í an aidhm atá ag an bhfoireann ETIM Bunscoile ná réimse leathan d’eispéiris forbartha gairmiúla ar ardchaighdeán a sholáthar chun cabhrú le múinteoirí agus le scoileanna oideachas ar ardchaighdéan a sholáthar do gach páiste.

  • ETIM

    Matamaitic

    Aimsigh tuilleadh eolais
  • ETIM

    Eolaíocht

    Aimsigh tuilleadh eolais
Back to Top