Tacaíochtaí Ionduchtaithe

“Is próiseas comhoibríoch i gcónaí é an tacaíocht a thugtar do mhúinteoir nuacháilithe le linn Droichead” (An Chomhairle Mhúineoireachta, 2017, lch.5).

Chuige sin, spreagtar an Múinteoir Nua-Cháilithe (MNC) agus an Foireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) le gach deis a thapú chun na saincheisteanna agus dúshláin a phlé de réir mar a thagann siad chun cinn. Cuireann baill an FTG raon tacaíochtaí ar fáil a chuireann an MNC ar a c(h)umas tabhairt faoi na dúshláin sin agus foghlaim uathu. Tá tacaíocht, comhairle agus treoir bhreise ar fáil ón Rannóg Ionduchtúcháin Oide Droichead trína sheirbhís tacaíochta scoile, agus b’fhiú roinnt ama bhreise a chur ar fáil chun é seo a éascú.

Tá réimse tacaíochtaí do scoileanna san áireamh thíos

 • Scoileanna nua atá ag clárú do Droichead

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • An Próiseas Droichead

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Tacaíochtaí Scoile

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Tacaíocht Pleanála do MNC

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Ceardlanna Ionduchtaithe

  Aimsigh tuilleadh eolais
 • Am Scaoilte

  Aimsigh tuilleadh eolais
Nuashonruithe Droichead
Back to Top