Scoileanna nua atá ag clárú do Droichead

“Is é is próiseas Droichead creatlach ionduchtaithe ghairmiúil agus chomhtháite do mhúinteoirí nuacháilithe. Aithnítear ann éifeachtacht na gclár athchoincheaptha d’oideachas tosaigh múinteoirí agus go háirithe an socrúchán scoile breisithe, agus na múinteoirí faoi oiliúint á n-ullmhú go gairmiúil” (An Chomhairle Mhúinteoireachta, 2017, p.3).

 • Osradharc Droichead

  Discover More
 • Foireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) a Roghnú

  Discover More
 • Oiliúint d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)

  Discover More
 • Cláraigh do Scoil (Ag teacht go luath)

  Discover More
Back to Top