Oiliúint d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)

“Is traenáil fhiúntach é mar tugann sé forbairt ar struchtúr agus próiseas taobh istigh do scoileanna dá bharr” (Uí Choistealbha & Ní Dhuinn, 2021, p.109).

Is éard is FTG ann foireann de mhúinteoirí lánchláraithe a bhfuil taithí cúig bliana acu, más féidir (a bhféadfadh an príomhoide a bheith san áireamh) agus a fuair oiliúint ón Rannóg Ionduchtúcháin Oide Droichead chun tacú le próiseas Droichead. Cuireann an Rannóg Ionduchtúcháin Oide Droichead trí lá oiliúna ar fáil do bhaill na bhFTG.

Tá clúdach ionadaí ar fáil do mhúinteoirí agus príomhoidí de réir treoirlínte na Roinne Oideachais (RO). 

Oiliuint d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)

Back to Top