Osradharc Droichead

“Príomhchuspóir de phróiseas Droichead ná chun tacú le foghlaim ghairmiúil na múinteoirí nuacháilithe le linn na tréimhse ionduchtaithe, ina leagtar an bunús den fhás agus foghlaim ghairmiúil ina dhiaidh sin dá réir don chéad chéim eile dá ngairm bheatha”
(An Chomhairle Mhúinteoireachta, 2017, lch.3).

Back to Top