Draíocht na bhFocal

Sa seimineár gréasáin seo, tabharfar léargas do mhúinteoirí bunscoile ar mhúineadh stór focal mar chuid de na trí shnáithe i gCuraclam Teanga na Bunscoile. Díreofar ar thuiscint focal a chur chun cinn, múineadh focail aonair, straitéisí foghlama focal agus conas eispéireas teanga foghlamtha éagsúil agus saibhir a thabhairt go meallteach agus go héasca.

Back to Top