OIDEACHAS TRÍ MHEÁN NA GAEILGE

Bunscoil

“Tugann an tumoideachas deis do chainteoirí dúchais a
gcuid Gaeilge a shaibhriú agus a fhorbairt agus tugann sé deis do na páistí, nach bhfuil ina gcainteoirí
dúchais Gaeilge, iad féin a thumadh sa teanga.”
Curaclam Teanga na Bunscoile CNCM (2015: 6-7)

Sa rannán seo dár suíomh is féidir teacht ar thacaíocht agus acmhainní a bhaineann le gach gné den tumoideachas ag an mbunleibhéal. Chun teacht ar ábhar a bhaineann le Curaclam Teanga na Bunscoile téigh chuig an Rannán Bunscoile ag Bunscoil>Teangacha agus Litearthacht.

 • Nuacht agus Uasdátuithe

  Cliceáil chun breathnú
 • Príomhdhoiciméid

  Cliceáil chun breathnú
 • Ábhair Foghlama Ghairmiúla (Ag teacht go luath)

  Cliceáil chun breathnú
 • Acmhainní (Ag teacht go luath)

  Cliceáil chun breathnú
Back to Top