Ábhar foghlama ghairmiúla

Is féidir teacht ar ábhar foghlama ghairmiúla agus ar na tacaí ábhartha a cuireadh ar fáil sna ceardlanna EFG a soláthraíodh sa rannóg seo. 

Ceardlann EFG T2 2023/2024

Seisiún 1

Sa seisiún seo, cothóimid an t-idirghníomhú cainte trí thuiscint níos doimhne a fhorbairt ar luach na ngnéithe suntasacha agus na dtorthaí foghlama.

Seisiún 2

Sa seisiún seo, cothóimid an t-idirghníomhú cainte trí dheiseanna úsáide teanga a chruthú.

Seisiún 3

Sa seisiún seo, foghlaimeoimid faoi sheánra na drámaíochta mar shlí fhéideartha d’fhorbairt na scile teanga.  

Back to Top