Acmhainní (Ag teacht go luath)

Áireofar sa chuid seo na hábhair foghlama gairmiúla is féidir a úsáid chun tacú le Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga a chur i bhfeidhm i scoil. Agus muid ag obair ar an suíomh gréasáin a fhorbairt gheobhaidh tú gach rud a bhíodh ar fáil cheana anseo

Ábhair Thacaíochta ón NCCA
Suíomhanna

Liosta de Shuíomhanna:

www.cogg.ie

https://curriculumonline.ie/ga-ie/

https://ncca.ie/ga/

https://gaeloideachas.ie/

Back to Top