An tSraith Shóisearach Iar-bhunscoile EFG

Tá áthas ar Oide a fhógairt go gcuirfear tús le soláthar eispéiris fhoghlama gairmiúla ábhair iar-bhunscoile na Sraithe Sóisearaí (PLEanna) Déardaoin 19 Deireadh Fómhair. Tá dhá mhúnla soláthair ann: cruinnithe duine le duine agus cruinnithe braisle ar líne. Beidh cnuaschruinnithe ar líne ar siúl ó Nollaig go Márta.

Iarrtar ar lucht freastail na gceardlann aghaidh ar aghaidh ríomhaire glúine/fón póca agus/nó gléas cuí eile atá luchtaithe a thabhairt leo.

Táimid ag tnúth go mór le bualadh le múinteoirí agus deiseanna foghlama le chéile agus óna chéile a cheiliúradh!

Back to Top