Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí Seimineár Gréasáin na gCeannairí Sinsearacha

Is í aidhm an tseimineáir ghréasáin seo cabhrú le ceannairí scoile Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí a chur i bhfeidhm ina scoil. Beidh ionchur ann ó Oide, CNCM agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Tabharfar aghaidh ar na réimsí seo a leanas le linn an tseimineáir:

Is í aidhm an tseimineáir ghréasáin seo cabhrú le ceannairí scoile Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí a chur i bhfeidhm ina scoil. Beidh ionchur ann ó Oide, CNCM agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

  • an fhís agus an réasúnaíocht bhunúsach atá taobh thiar d'Athfhorbairt agus de mheasúnú na Sraithe Sinsearaí
  • na tráinsí d'ábhair athfhorbartha atá le teacht
  • ábhair nua na Sraithe Sinsearaí
  • Ráiteas Chlár Athbhreithnithe na hIdirbhliana
  • Cláir Foghlama L1/L2 na Sraithe Sinsearaí
  • tionchar na n-athruithe do cheannairí scoile.

Eolas faoin Imeacht:

Déardaoin 21ú Márta 2024
11:30r.n - 12:30i.n

Chun clárú cliceáil ar an nasc seo:

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearai
Back to Top