Bí Sábháilte

Primary,School,Kids,,Wearing,School,Uniforms,And,Backpacks,,Running,On

Is clár scileanna do shábháilteacht phearsanta é an clár Bí Sábháilte do bhunscoileanna. Is é aidhm an chláír an baol a bhaineann le mí-úsáid páistí agus le bulaíocht a mhaolú tríd oideachas i sábháilteacht phearsanta a sholáthar do pháistí agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí, ar bhoird bhainistíochta scoileanna agus ar thuismitheoirí. Tá sé leagtha amach ó thaobh na forbartha de chun cur ar chumas múinteoirí bunscoile oideachas ar chosc ar mhí-úsáid a sheachadadh ina dtugtar aghaidh ar shaincheisteanna sábháilteachta pearsanta amhail mí-úsáid fhisiceach, mhothúchánach agus mí-úsáid ghnéasach chomh maith le bulaíocht agus an baol ó strainséirí.

Leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé muinín agus féinmheas a chothú agus treallús a fhorbairt agus cumarsáid láidir shoiléir a chur chun cinn ar fud an chláir.

Clárú anseo.

Back to Top