Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT). Tionscadal Píolótach don Ghaeilge 2024/2025

Tá an Roinn Oideachais ag lorg Léirithe Spéise ó bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla chun páirt a ghlacadh i dtionscadal Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) don Ghaeilge sa scoilbhliain 2024/25. Tá gach eolas ar fáil sa cháipéis seo.

Más spéis leat suim a léiriú sa tionscadal seo ní gá ach an fhoirm seo a líonadh roimh an 10 Bealtaine.

Back to Top