Folúntas do phost Stiúrthóra in Ionad Tacaíochta Oideachais Mhaigh Eo

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Tacaíochta Oideachais Mhaigh Eo.

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil anseo.

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3ú Aibreán 2024.

Déanfaidh Ionad Tacaíochta Oideachais Mhaigh Eo téarmaí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chomhlíonadh chomh maith le gach reachtaíocht cosanta sonraí eile atá ábhartha maidir leis an bhfeachtas earcaíochta seo.

Back to Top