Folúntas do phost Stiúrthóra ITOCC

Folúntas do phost Stiúrthóra ITOCC

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Tacaíochta Oideachais Chill Chainnigh.

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag eckilkenny.ie

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3pm 26ú Márta 2024.

Déanfaidh Ionad Tacaíochta Oideachais Chill Chainnigh téarmaí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chomhlíonadh chomh maith le gach reachtaíocht cosanta sonraí eile atá ábhartha maidir leis an bhfeachtas earcaíochta seo.

Back to Top