Imlitir: 0026/2024 Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2026

Chuig: Príomhoidí agus Boird Bhainistíochta na Scoileanna Dara Leibhéal agus na Scoileanna Speisialta, agus Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2026

Is mian leis an Roinn Oideachais

(a) a chur in iúl d’údaráis bhainistíochta scoileanna dara leibhéal gur ar an liosta atá an t-ábhar ata leagtha síos do Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2026

(b) a iarraidh ar údaráis bhainistíachta dóthain réamhfhógra faoi na téacsanna seo a thabhairt do scoláirí roimh thús na scoilbhliana atá i gceist.

Imlitir: 0026/2024

Back to Top