Léiriú Spéise: Athbhreithniú SS ar Tíreolaíocht, Stair, Eacanamaíocht Bhaile, Matamaitic & Ceol

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag tabhairt faoi athbhreithnithe ar chur i bhfeidhm luath na sonraíochtaí Sraithe Sóisearaí Staire, Eacnamaíochta Baile, Tíreolaíochta, agus Ceoil. Baileofar aiseolas comhairliúcháin trí aighneachtaí i scríbhinn, suirbhé múinteora agus comhpháirt scoilbhunaithe. Baileofar aiseolas comhairliúcháin trí aighneachtaí i scríbhinn, suirbhé múinteora agus comhpháirt scoilbhunaithe.

Tá léiriú spéise á lorg ag an CNCM ó scoileanna, chun páirt a ghlacadh i rannóg na cuairte scoile den athbhreithniú.

Is é Dé Máirt 05 Nollaig 2023 @ 5.00in an spriocdháta chun spéis a léiriú le bheith páirteach.

Lean an nasc do bhreis eolas:

Back to Top