Léiriú Spéise don chlár Reading Recovery 2024/2025

Is clár litearthachta scoilbhunaithe, gearrthéarmach é Reading Recovery atá deartha do leanaí i naíonáin shinsearacha agus i rang a haon (idir cúig bliana naoi mí agus sé bliana sé mhí d'aois) a aithnítear mar na gnóthachtálaithe litearthachta is ísle tar éis bliana ar scoil. Is idirghabháil luathlitearthachta atá bunaithe ar thaighde críochnúil agus fianaise-bhunaithe é.

Múintear páistí ina n-aonar ag múinteoir sainoilte ar feadh 30 nóiméad sa lá ar feadh 12-20 seachtain. Is é an sprioc atá ann ná go mbeidh na páistí ina bhfoghlaimeoirí litearthachta éifeachtacha agus éifeachtúla atá in ann oibriú laistigh de mheánréimse feidhmíochta sa seomra ranga. In Éirinn, baineann ceathrar as gach cúigear páistí an sprioc sin amach go seasta.

Cliceáil anseo chun teacht ar an bhfoirm léirithe spéise. Dúnfar an fhoirm seo ar an Aoine, 22ú Márta.

Back to Top