Ábhair foghlama ghairmiúla (Ag teacht go luath)

Sa rannóg seo faightear na hábhair foghlaim ghairmiúil agus na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun cabhrú le forbairt ghairmiúil aonair agus faoi stiúir na scoile in Innealtóireacht na hArdteistiméireachta.

Tá an fhoireann Innealtóireachta in Oide ag obair le múinteoirí agus le comhlaigh faoi láthair chun acmhainní a fhorbairt sa réimse seo.
Cuirfear na hacmhainní seo ar fáil anseo de réir mar a bheidh siad déanta ag an bhfoireann.
Tá acmhainní tacaíochta ar fáil faoi láthair do EFG na bliana seo ar féidir teacht orthu sa rannóg “Ábhair don Fhoghlaim Ghairmiúil” ar leathanach Innealtóireachta na Sraithe Sóisearaí.

Ag teacht go luath
Back to Top