Acmhainní

Sa réimse leathan gníomhaíochtaí atá sa rannán seo, tugtar breac-chuntas ar roinnt eispéiris fhéideartha d’fhoghlaimeoirí a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach chun príomhfhoghlaim do scoláirí a ghníomhachtú ar fud na snáitheanna agus na ngnéithe de Shonraíocht na Teicneolaíochta Feidhmí.

Back to Top