Nuacht agus Uasdátuithe

An nuacht is déanaí ó X

@Oide_PP_Tech4

Imeachtaí le Teacht

Tá ríméad ar Fhoireann Ghrafaice Oide, in éineacht le Cruthaíocht Oide, sraith ceardlann forbairt ghairmiúil a chur i láthair múinteoirí chun teicnící a fhiosrú chun cumarsáid amhairc agus scileanna breathnóireachta a fheabhsú. Is é an t-ealaíontóir agus an múinteoir Teicneolaíochtaí ar scor Jim O’Farrell a éascaíonn na ceardlanna. Is imeachtaí aghaidh ar aghaidh iad na ceardlanna, a reáchtáiltear in ionaid ar fud na tíre. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an doiciméad thíos.

Back to Top