Acmhainní

Tá na hábhair foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta sa chuid seo ar féidir iad a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil duine aonair agus scoile ar fud gach réimse d’fhoghlaim teanga.

Measúnú Rangbhunaithe

Padlet do MRB 1

Cliceáil chun breathnú

Padlet do MRB 2

Cliceáil chun breathnú
Foireann Eolaíochta SSME-Chnuasach 2023-2024

Oide-Eirsat 1 Conair foghlama

Cliceáil chun breathnú

Foireann Eolaíochta SSME-Chnuasach 2023-2024

Cliceáil chun breathnú
Acmhainní

Acmhainní:

Tá roinnt eolais agus acmhainní tosaigh le fáil sa rannóg seo chun cabhrú leat tabhairt faoi na Torthaí Foghlama i Sonraíocht Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí.

Acmhainní

Click to View
Back to Top