Ábhair foghlama ghairmiúla (Ag teacht go luath)

Sa rannóg seo faightear ábhair na foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil ar bhonn aonair agus faoi stiúir na scoile i réimsí a bhaineann le OSPS sa tSraith Shinsearach. 

Ag Teacht go Luath.
Ag Teacht go Luath.

Back to Top