Acmhainní

Sa rannóg seo faightear ábhair na foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil ar bhonn aonair agus faoi stiúir na scoile i réimsí a bhaineann le foghlaim teanga. 

Ábhair Tacaíochta

Acmhainní lena n-úsáid i dTeagasc OSPS 

Ag Teacht go Luath
Back to Top