Ábhair foghlama ghairmiúla (Ag teacht go luath)

Sa rannóg seo gheobhaidh tú ábhair na foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil ar bhonn aonair agus faoi stiúir na scoile i réimsí a bhaineann le OSPS sa tSraith Shóisearach.

Ag Teacht go Luath.

Back to Top