Ábhair Foghlama Gairmiúla

Sa rannán seo tá ábhair na foghlama gairmiúla agus na hacmhainní tacaíochta a úsáideadh le linn Imeachtaí Foghlaim Ghairmiúil Léann Clasaiceach na Sraithe Sinsearaí 2023/2024.

Tacóidh na hábhair agus na hacmhainní tuilleadh le forbairt ghairmiúil aonair agus faoi stiúir na scoile san ábhar.

Forléargas ar Imeacht Foghlaim Ghairmiúil (IFG): Iniúchadh a dhéanamh ar Chuir Chuige i leith Taighde, Cumas Taighde a Fhorbairt agus Machnamh ar an Tionscadal Taighde

Is é fócas an IFG seo iniúchadh a dhéanamh ar chuir chuige i leith taighde, cumas taighde a fhorbairt agus machnamh a dhéanamh ar an Staidéar Taighde. Tugtar breac-chuntas ar ról an Staidéir Thaighde laistigh de Shonraíocht an Léinn Chlasaicigh i seisiún 1 agus na naisc idir an Staidéar Taighde agus an tsonraíocht a fhiosrú. Déantar iniúchadh i Seisiún 2 ar an gcaoi a ndéantar foinsí a mheas mar chuid den phróiseas taighde agus straitéisí a aithint ar an gcaoi chun taighde éifeachtach a dhéanamh. Déantar anailís i Seisiún 3 ar ról chomhpháirt mhóraiste an Staidéir Thaighde trí bhreathnú ar shaothar na scoláirí agus ról na dtorthaí agus na gconclúidí laistigh den phróiseas taighde á bhreithniú ag an am céanna.

Seisiún 1

Ról an Tionscadail Taighde laistigh de Shonraíocht an Léinn Chlasaicigh

Tá naisc chuig gach doiciméad/ábhar ábhartha ar fáil thíos. Is féidir leat rochtain a fháil ar an ábhar ar líne, nó leaganacha PDF de na doiciméid a íoslódáil.

Seisiún 2

Foinsí a mheas, taighde a dhéanamh agus fócas cúng a aimsiú

Tá naisc chuig gach doiciméad/ábhar ábhartha ar fáil thíos. Is féidir leat rochtain a fháil ar an ábhar ar líne, nó leaganacha PDF de na doiciméid a íoslódáil.

Seisiún 3

Súil chriticiúil ar scríbhneoireacht fhorbartha, tábhacht na dtorthaí, na conclúidí agus na chéad chéimeanna eile

Tá naisc chuig gach doiciméad/ábhar ábhartha ar fáil thíos. Is féidir leat rochtain a fháil ar an ábhar ar líne, nó leaganacha PDF de na doiciméid a íoslódáil.

Back to Top