Acmhainní

Tá réimse leathan tacaíochtaí ar fáil sa rannán seo, a bheadh cabhrach do mhúinteoirí agus iad ag déanamh machnamh ar ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim.

Rannpháirtíocht na scoláirí le Pearsana ón Seanam a Fheabhsú, Critéir Ratha agus Ábhar Digiteach a Fhorbairt i Léann Clasaiceach na Sraithe Sóisearaí
Back to Top