Ábhair Foghlama Gairmiúla

Tá ábhair foghlama gairmíula agus acmhainní tacaíochta do na Nascmhodúil ar fáil sa rannóg seo.

Seicliostaí do na Míreanna Punainne

Seicliostaí:

Tá an tsraith seicliostaí seo bunaithe ar na míreanna punainne éagsúla. Is féidir le seicliostaí a bheith úsáideach le haghaidh féinmheasúnú agus piarmheasúnú agus punann d’obair chúrsa á ullmhú. Cliceáil ar gach mír chun é a fheiceáil nó a íoslódáil.

Back to Top