Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Sa roinn seo seo tá tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith cabhrach agus tú ag ullmhú don teagasc agus don fhoghlaim i dTreoir.

Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach 2021

Cliceáil chun breathnú

Aguisín I: Teimpléad d’Aonaid Foghlama na Folláine

Cliceáil chun breathnú

Díriú ar an bhFoghlaim CNCM

Cliceáil chun breathnú
Back to Top